Неврологичен кабинет

   Работно време:

Понеделник

14.00 – 17.00

Д-р Станчева

Вторник

14.00 – 17.00

Д-р Станчева

Сряда

09.00 – 13.00

Д-р Костова

Четвъртък

09.00 – 12.00

Д-р Станчева

 

14.00 – 17.00

Д-р Костова

Петък

14.00 – 17.00

Д-р Костова

 


Специалисти

д-р Диана Тенчева Костова


Специалност Нервни болести

гр. Търговище
Дата на раждане 21.06.1954 г.

Образование
2007 г. Сертификат отоневрология
1984 г. Специалност Нервни болести

Трудов стаж
2006 г. МЦ "Солигена 2007" ООД

Д-р Костова владее руски, английски и арабски езици.


д-р Весела Станчева Станчева


Специалност Нервни болести

гр. Търговище
дата на раждане 11.04.1958 г.

Образование
1990 г. Специалност Нервни болести
2007 г. Сертификат по Електроенцефолография

Трудов стаж
2000 г. МЦ "Солигена 2007" ООД

Д-р Станчева владее руски и английски езици.