Дермато - венерологичен кабинет

 

 


Специалисти

д-р Мариела Огнянова Обретенова - Маринова


Специалност Кожни и венерически болести

гр. Шумен
дата на раждане 18.07.1975 г.

Образование
1999 г. Медицина - МУ Варна
2009 г. Специалност Дерматология и венерология - МУ Варна
Курс по Микология

Трудов стаж
2009 г. МЦ "Солигена 2007" ООД

Д-р Обретенова владее руски и английски език.