Клинична лаборатория

   В клиничната лаборатория се извършват всякакъв вид изследвания на кръв и урина, както на хормони и туморни маркери