Образна диагностика /рентген/

          

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ код
НЗОК     НАИМЕНОВАНИЕ

06.02     Рентгенография на челюстите в специална проекция
06.03     Рентгенография на лицеви кости
06.04     Рентгенография на околоносни синуси
06.05     Специални центражи на черепа
06.06     Рентгенография на стернум
06.07     Рентгенография на ребра
06.08     Рентгеноскопия на бял дроб
06.09     Рентгенография на крайници
06.10     Рентгенография на длан и пръсти
06.11     Рентгенография на стерноклавикуларна става
06.12     Рентгенография на сакроилиачна става
06.13     Рентгенография на тазобедрена става
06.14     Рентгенография на бедрена кост
06.15     Рентгенография на колянна става
06.16     Рентгенография на подбедрица
06.17     Рентгенография на глезенна става
06.18     Рентгенография на стъпало и пръсти
06.19     Рентгенография на клавикула
06.20     Рентгенография на акромиоклавикуларна става
06.21     Рентгенография на скапула
06.22     Рентгенография на раменна става
06.23     Рентгенография на хумерус
06.24     Рентгенография на лакетна става
06.25     Рентгенография на антебрахиум
06.26     Рентгенография на гривнена става
06.28     Рентгенография на череп
06.29     Рентгенография на гръбначни прешлени (шийни, гръдни, лумбални)
06.30     Рентгенография на гръден кош и бял дроб
06.31     Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06.32     Обзорна рентгенография на корем
06.33     Рентгрнография на таз
06.34     Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
06.37     Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва
06.38     Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)
06.39     Иригография
10.02     Ядрено - магнитен резонанс
10.03     Мамография на двете млечни жлези