Анестзиологичен кабинет


Специалисти

д-р Кремена Христова Пенкова


Специалност Анестезиология и интензивно лечение

гр. Шумен
дата на раждане 10.01.1969 г.

Образование
1995 г. Медицина "МУ Варна"
2005 г. Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна
2008 г. F.E.E.A - Регионален център София, катедра "Анестезиология и ИЛ", Александровска университетска болница

Д-р Христова владее руски и английски езици.