Ушно - носно гърлени болести

   Работно време:

Вторник

14.00 – 17.00

Д-р Цонева

Четвъртък

14.00 – 17.00

Д-р Цонева

 


Специалисти

д-р Диана Димитрова Цонева