Педиатричен кабинет

  

 

 


Специалисти

д-р Йорданка Атанасова Такорова


Специалност Детски болести

гр. Търговище
дата на раждане

Образование
1979 г. Медицина - МУ София
1986 г. Специалност Детски болести
Специализации по Детска гасатроентерология, интензивна терапия, токсикология, ехография на коремни органи.

Трудов стаж
2000 г. МЦ "Солигена 2007" ООД