За Нас

Медицински Център "Солигена" е открит на 24.07.2000 г. Вече повече от 23 години центърът предлага много вискоко ниво на здравните услуги. Прегледите се извършват както срещу заплащане, така и  по договор с НЗОК в над 20 медицински области от високо квалифицирани специалисти. Апаратурата в МЦ е на изключително виско технологично ниво и позволява това, което е в основата на успешното лечение - прецизна и бърза диагностика.

Центърът разполага с Клинична Лаборатория и Рентгенов кабинет, които също работят по договор с НЗОК. В цялата област единствено ние разполагане и работим с апарат за измерване на костната плътност за остеопороза. Клиничната лаборатория извършва изследвания на хормини и туморни маркери.

 В Медицински център „Солигена“ се извършват следните високоспециализирани дейности:

 

v Ехография на тазобедрена става при бебета

 

v Плазмотерапия /PRP / на стави, мускули и сухожилия

 

v Вземане на биопсичен материал от гърда

 

v Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

 

v Инцизия на млечна жлеза

 

v Спирометрия