Нашите услуги

Консултативен преглед на здравноосигурени лица с НАПРАВЛЕНИЕ2.90 лв.
Консултативен преглед на пенсионирани лица с НАПРАВЛЕНИЕ1.00 лв.
МЕДИЦИНСКА УСЛУГА. МЕДИЦИНСКА МАНИПУЛАЦИЯ
Първичен консултативен преглед70.00 лв.
Вторичен консултативен преглед35.00 лв.
Консултативен преглед от хабилитиран специалист90.00 лв.
Преглед в извън работно време75.00 лв.
Домашно посещение100.00 лв.
ЕКГ15.00 лв.
Анестезия120.00 лв.
Плазмотерапия PRP530.00 лв.
Превръзка40.00 лв.
Мускулна инжекция7.00 лв.
Подкожна инжекция7.00 лв.
Венозна инжекция15.00 лв.
Поставяне на абокат15.00 лв.
Включване на интравенозна инфузия без консуматив20.00 лв.
Поставяне на назогастрална сонда25.00 лв.
Катетеризация30.00 лв.
Вътреставна инжекция40.00 лв.
Отстраняване на хирургичен шевен материал35.00 лв.
ФГС без анестезия400.00 лв.
ФКС без анестезия400.00 лв.
Престой на ден за лечение и наблюдение200.00 лв.
Престой на ден за лечение и наблюдение на ден в самостоятелна стая250.00 лв.
Придружител на самостоятелно легло60.00 лв.
Индивидуален сестрински пост – 24 ч.200.00 лв.
Издаване на медицинско свидетелство за лекарско становище10.00 лв.
Издаване на болничен лист40.00 лв.
Издаване на протокол от ЛКК за ТЕЛК35.00 лв.
Издаване на протокол от ЛКК за помощни средства50.00 лв.
Издаване на дубликат на медицинска документация40.00 лв.
Издаване на дубликат на диск Образна диагностика10.00 лв.
Спирометрия20.00 лв.
Аудиометрия30.00 лв.
Медицински транспорт на км в двете посоки2.00 лв.
с придружаващ екип – по договаряне
МАЛКИ АМБУЛАТОРНИ ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ
Първична хирургична обработка на рана, включително изгаряне I, II степен в обем до 10% от телесната повърхност (с изключение на деца до 10 г.)250.00 лв.
Ревизия и дренаж на супорирала рана200.00 лв.
Инцизия и хирургична обработка на млечната жлеза при мастит600.00 лв.
Ексцизия при доброкачествени тумори на кожата600.00 лв.
Инцизия и дренаж при гнойни процеси850.00 лв.
Хирургична обработка и шев на рана на лицето300.00 лв.
Хирургична обработка и шев на рана на тялото300.00 лв.
Панарициум850.00 лв.
Отстраняване на кърлеж, трън50.00 лв.
Инцизия и обработка на перианален абсцес850.00 лв.
Екстирпация / резекция на „врастнал” нокът 850.00 лв.
Биопсия на повърхностно разположен тумор260.00 лв.
Инцизия и хирургична обработка на супорирала дермоидална киста850.00 лв.
Инцизия на подкожен флегмон, фурункул / карбункул850.00 лв.
Естирпация на чуждо тяло
а) От горен крайник850.00 лв.
б) От долен крайник1,070.00 лв.
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - ПОСТАВЯНЕ НА ГИПС И ПРЕВРЪЗКИ
Изработка и моделиране на гипсова лонгета за раменна кост
а) Със стандартен гипс55.00 лв.
б) С полимерен гипс85.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсова лонгета само ръка
а) Със стандартен гипс55.00 лв.
б) С полимерен гипс85.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсова лонгета лакът ръка
а) Със стандартен гипс55.00 лв.
б) С полимерен гипс85.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсова лонгета бедро стъпало
а) Със стандартен гипс75.00 лв.
б) С полимерен гипс120.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсова лонгета коляно стъпало
а) Със стандартен гипс55.00 лв.
б) С полимерен гипс100.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсов ръкав
а) Със стандартен гипс55.00 лв.
б) С полимерен гипс85.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсов маншон
а) Със стандартен гипс45.00 лв.
б) С полимерен гипс70.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсов крачол
а) Със стандартен гипс65.00 лв.
б) С полимерен гипс120.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсов ботуш
а) Със стандартен гипс60.00 лв.
б) С полимерен гипс95.00 лв.
Изработка и моделиране на гипсов тутор45.00 лв.
Сваляне на гипсова имобилизация30.00 лв.
Превръзка тип „осморка” /раница/40.00 лв.
Превръзка тип „осморка” /раница/ с гипсово укрепване45.00 лв.
Превръзка тип Дезо40.00 лв.
Превръзка тип Дезо с гипсово укрепване55.00 лв.
Превръзка тип компрес при контузия или навяхване30.00 лв.
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Ядрено – магнитен резонанс на една анатомична област350.00 лв.
на горен коремен етаж460.00 лв.
на цял гръбнак690.00 лв.
на два сегмента от гръбнака550.00 лв.
на глава и шиен отдел500.00 лв.
на две различни области600.00 лв.
на три различни области750.00 лв.
на четири различни области950.00 лв.
Разчитане на ядрено – магнитен резонанс100.00 лв.
Ехография45.00 лв.
Мамография60.00 лв.
Рентгенография30.00 лв.
Разчитане на рентгенография20.00 лв.
Секторна рентгенография на зъби10.00 лв.
Панорамна рентгенография на зъби25.00 лв.
Допълнително заплащане към цената на Ядрено – магнитния резонанс
Анестезия100.00 лв.
Контрастнаматерия – Gadovist150.00 лв.
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Кръвна картина5.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити5.00 лв.
СУЕ3.00 лв.
Време на кървене3.00 лв.
Време на съсирване3.00 лв.
Протромбиново време5.00 лв.
Фибриноген5.00 лв.
Химично изследване на урина – pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, специфично тегло, нитрити, левкоцити, кръв5.00 лв.
Химично изследване на урина – за отделен показател2.00 лв.
Седимент2.00 лв.
Микроалбуминурия14.00 лв.
Гликиран хемоглобин /HbA1C/20.00 лв.
Глюкоза5.00 лв.
Кръвно – захарен профил /КЗП/7.00 лв.
Урея, креатинин, билирубин /общ, директен/, албумин, пикочна киселина, холестерол, триглицериди, LDL, HDL, общ белтък, ASAT, ALAT, GGTP, AF,LDH, липаза, алфа – амилаза, КК, ЖСК, калий, натрий, фосфор, хлориди – за всеки показател5.00 лв.
CRP15.00 лв.
Общ Ca, йонизиран Ca, серумно Fe – за всеки показател5.00 лв.
Хеликобактер – пилори (качествено)20.00 лв.
Определяне на повърхностен антиген на хепатит B (HBsAg) с бърз тест15.00 лв.
Определяне на антитела срещу хепатит C (anti – HCV) с бърз тест15.00 лв.
Такса вземане на биологичен материал2.00 лв.
Домашно посещение20.00 лв.
Бърз тест за COVID – 19 – Антигенен25.00 лв.