Къде да ни намерите

гр. Търговище
ул. „Пирин” № 16
Телефон: 0601/65777
0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

вижте ни на картата

Реанимация

   Реанимация е оборудвана с модерна апаратура и отговаря на изискванията на медицинските стандарти за интензивно лечение.


Специалисти

д-р Кремена Христова Пенкова


Специалност Анестезиология и интензивно лечение

гр. Шумен
дата на раждане 10.01.1969 г.

Образование
1995 г. Медицина "МУ Варна"
2005 г. Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" гр. Варна
2008 г. F.E.E.A - Регионален център София, катедра "Анестезиология и ИЛ", Александровска университетска болница

Д-р Христова владее руски и английски езици.


д-р Иван Николов Катранджиев


Специалност Анестезиология, реанимация и интензивно лечение

гр. Шумен
дата на раждане 23.05.1960 г.

Образование
1986 г. Медицина - МУ Варна
1992 г. Специалност Анестезиология, реанимация и интензивно лечение - МУ София
Курсове по регионална анестезия

Д-р Катранджиев владее немски и английски езици.