Къде да ни намерите

гр. Търговище
ул. „Пирин” № 16
Телефон: 0601/65777
0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

вижте ни на картата

Ортопедично отделение

   Извършват се операции с малък и среден обем на сложност, артроскопски операции от създаването до днес са преминали и оперирани над 1500 болни.