Къде да ни намерите

гр. Търговище
ул. „Пирин” № 16
Телефон: 0601/65777
0879 02 77 88
E-mail: papurov_shbal@mail.bg

вижте ни на картата

Клинични пътеки

КП № 27 - Интервенционални процедури при заболявания гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
КП № 31 - Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
КП № 33 - Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП № 74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
КП № 156 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
КП № 157 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
КП № 158 - Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години
КП № 159 - Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години - за лечение на деца над 8 години, за деца до 8 години само спешни
КП № 160 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
КП № 161 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
КП № 162 - Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
КП № 163 - Оперативни процедури на тънките и дебелите черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
КП № 164 - Оперативни процедури върху апендикс
КП № 165 - Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП № 166 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП № 167 - Оперативни процедури при хернии
КП № 168 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП № 169 - Конвенционална холецистектомия
КП № 170 - Лапароскопска холецистектомия
КП № 171 - Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП № 173 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП № 175 - Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
КП № 176 - Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
КП № 178 - Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
КП № 179 - Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадий Т1-4, N0-2, M0
КП № 180 - Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
КП № 181 - Оперативно лечение при остър перитонит
КП № 182 - Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
КП № 183 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания
КП № 184.1 - Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
КП № 185 - Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразования
КП № 188 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
КП № 194 - Консервативно лечение на дълбоки венозни тромбози и асцедиращите повърхностни тромбофлебити
КП № 199 - Тежка черепно - мозъчна трвма - консервативно поведение
КП № 202 - Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно - мозъчни травми
КП № 203 - Хирургично лечение при травма на главата
КП № 204 - Периферни и черепно - мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
КП № 205 - Гръбначни и гръбначно - мозъчни оперативни интервенции
КП № 214.2 - Спешни състояния в гръдната хирургия
КП № 215 - Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
КП № 216 - Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
КП № 217 - Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
КП № 218 - Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
КП № 219 - Артроскопски процедури в областта на скелетно мускулната система
КП № 220 - Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
КП № 222 - Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
КП № 223 - Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
КП № 280 - Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5 % от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности