Къде да ни намерите

гр. Търговище
ул. „Пирин” № 16
Телефон: 0601/65777
0601/66070
E-mail: papurov_shbal@mail.bg
soligena@mail.bg

вижте ни на картата

Добре дошли

   По време на Извънредното положение в страната МЦ Солигена, Клинична лаборатория и Рентгеновият кабинет продължават да работят със същото работно време и всички специалисти както досега.

   За информация тел: 0601 / 6 60 70; 0879 02 77 66

 

   Специализирана Хирургична Болница за Активно Лечение "Папуров" ООД е първата частна хирургична болница в Северна България. Тя е открита на 22.10.2004 г. СХБАЛ "Папуров" работи по договор със Здравната каса както и на свободен прием. За 11 години екипът на СХБАЛ "Папуров" е помогнал на повече от 12 000 пациента. Приложението на модерна технология поставя Търговище и Болница "Папуров" сред пионерите в развитието на ставната хирургия у нас и на крачка пред други лечебни заведения в извършването на безкръвни операции в областите коремна хирургия, ортопедия и гинекология.
   Медицински Център "Солигена" ООД е открит на 24.07.2000 г. Вече повече от 20 години центърът предлага много вискоко ниво на здравните услуги. Прегледите се извършват както срещу заплащане, така и  по договор с НЗОК в над 20 медицински области от високо квалифицирани специалисти. Апаратурата в МЦ е на изключително виско технологично ниво и позволява това, което е в основата на успешното лечение - прецизна и бърза диагностика. Центърът разполага с Клинична Лаборатория и Рентгенов кабинет, които също работят по договор с НЗОК. В цялата област единствено ние разполагане и работим с апарат за измерване на костната плътност за остеопороза. Клиничната лаборатория извършва изследвания на хормини и туморни маркери.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ В МЦ СОЛИГЕНА ЩЕ РАБОТИ ВЕЧЕ ВСЯКА СЪБОТА ОТ 08.00 ДО 18.00 Ч.

ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС /ЯМР/

    
   Придобиването на ядрено - магнитен резонанс от отворен тип е част от стратегията за иновации в апаратурата и предлаганите здравни услуги на СХБАЛ "Папуров” ООД и МЦ „Солигена 2007” ООД. Чрез вписването на този нов по рода си за България медицински апарат в дейността на лечебните заведения се усъвършенства настоящата медицинска техника в областта на образната диагностика. Новата медицинска услуга гарантира високачествена картина при изследването на редица заболявания в областта на ортопедията, неврологията и др. Въвеждането на ядрено - магнитния резонанс в дейността на здравните заведения определя следните ползи за пациентите – прецизна диагностика, професионалност при прегледа, комфорт и сигурност по време на изследването. Новият тип услуга ще бъде предоставяна както по здравна каса, така и на частен прием на адрес ул. Преслав № 14, гр. Търговище.
   За справки и записвания на тел: 0601 / 6 60 60

Зъбни снимки

   СХБАЛ "Папуров” ООД и МЦ „Солигена 2007” ООД  допълват притежаваната техника в областта на образната диагностика с ортопантомограф и зъбен кугел. Апаратите  осигуряват  модерна  дигитална  технология  при  правенето  на  панорамни  рентгенографии на зъбите и околозъбното пространство, и малки секторни снимки. С тяхната помощ се гарантира създаването на изображения с перфектно качество и висока резолюция. Същевременно се осигурява безопасността на пациентите благодарение на значително намаленото рентгеново лъчение. Предимството на дигиталните снимки се изразява във възможността да се направи незабавна, точна и ефективна диагностика от специалистите. Изображенията се съхраняват в електронен вид, което елиминира опасността от загуба на рентгенографията. Чрез дигиталните системи, могат да бъдат архивирани всички снимки на пациента и по този начин лесно да се  проследява лечебния процес. Новият тип услуга ще бъде предоставяна както по здравна каса, така и на частен прием на адрес ул. Преслав № 14, гр. Търговище.

   I-Max Easy дава възможност за точно позициониране на пациента. Спомоща на лазерни лъчи операторът лесно поставя пациента в правилна позиция. Това се постига чрез  точки за подкрепяне главата на пациента - слепоочието, подкрепа на брадичката, предна подкрепа и захапването. Управлението се осъществява посредством дистанционно управление. Софтуера за изображенията помага те да са с по - висока разделителна способност, което Ви позволява по - високо качество на лечение. Сензорът CCD е страхотно съчетание между чувствителност и мощна електроника. Заснетите изображения имат перфектен блясък и деален контраст. I-Max Easy произвежда всички панорамни рентгенографии, които са необходими, за да се направи диагнозата бързо и точно:
     √ Възрастен
     √ Дете
     √ Отворена / затворена уста
     √ Синусова

     Цената на дигитална панорамна снимка записана и предоставена на пациента на компакт диск е 35.00 лева.

      

   RX Owandy предлага високо качество на Х - лъчи. Технологията HF осигурява безопасността на пациентите и позволява значително намаляване на рентгенови дози чрез премахване на вредните рентгенови лъчи.

   Цената на дигитална снимка записана и предоставена на пациента на компакт диск е 9.00 лева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейски проект в СХБАЛ ПАПУРОВ

 

СХБАЛ "Папуров" спечели Европейски проект с предмет на договора „Нова култура на безопасен труд и здраве в СХБАЛ Папуров ООД”, който стартира на 14.08.2012 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване условията на труд в СХБАЛ „Папуров” чрез изпълнение и надграждане на  изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Реализацията на дейностите по проекта ще допринесе за оптимизиране управленската култура на хирургичната болница при регламентирането на труда и ще способства за увеличаване производителността на заетите лица.

Общата стойност на проекта е 105 553.80 лева. Продължителността на проекта е 8 месеца.


МАМОГРАФИЯ

   От 21.11.2011 г. в МЦ "Солигена" се извършва прецизна диагностика с дигитален мамограф за ранна превенция на рак на гърдата. Извършват се профилактични прегледи както по договор с НЗОК така и чрез платени прегледи. Цената с направление е 2.90 лв., а без направление - 30.00 лв.

Свободни Работни Места

   СХБАЛ "Папуров" търси да назначи персонал в следните свободни работни места:

   2 - ма ортопеди.
   2 - ма анестезиолози.
   2 - ма хирурзи.
   2 медицински сестри

 

Новина 1

   Интернет сайта на Болница "Папуров" и Медицински Център "Солигена 2007" е готов и на него може да получите всякаква информация за нас - Лекари - специалисти, Специализирани кабинети, Болнични стаи, Работно време и т. н. Както и да ни задавате въпроси които Ви интересуват.